Zawiadomienie

Dodano: 24.05.2012
A A A
W dniu 29 maja 2012 r. (wtorek) o godz.14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło.


        

Zawiadamiam, że w dniu 29  maja 2012 r. (wtorek) o godz.14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Informacja Gminnego Komendanta OSP o działalności OSP na terenie Gminy w 2011 r.

5. Sprawozdanie Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy w 2011 r.     
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na  rok 2012.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica.

10. Podjęcie  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na sprzedaż nieruchomości we wsi  Osobnica.         

11. Sprawy różne.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.                    

14. Zakończenie.

                                                        Przewodniczący
                                                       Rady Gminy Jasło
                                                         Józef Dziedzic
 

 

 

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner