„Najpiękniejsze Krajobrazy Trzcinicy”

Dodano: 06.06.2012
A A A
W dniu 01.06.2012r. w Świetlicy GOK w Trzcinicy został rozstrzygnięty konkurs „Najpiękniejsze Krajobrazy Trzcinicy”.


Tylko poznawszy swoją małą ojczyznę (miejscowość) można ją ukochać i owocnie dla niej pracować. Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle - Świetlica w Trzcinicy tę ideę stara się urzeczywistniać poprzez wycieczki przyrodnicze, prelekcje, oglądanie albumów, filmów a także poprzez wykorzystanie literatury o tematyce przyrodniczej oraz organizację konkursów plastycznych. Organizacja tego typu konkursu są dla dzieci dużą wiedzą o historii i zabytkach kultury w swojej miejscowości. Umacnia w młodych ludziach poczucie tożsamości narodowej i kształtuje postawy patriotyczne.

W dniu 01.06.2012r. w Świetlicy GOK w Trzcinicy został rozstrzygnięty konkurs „Najpiękniejsze Krajobrazy Trzcinicy”.

Celem konkursu było: dostrzeganie piękna przyrody, propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne, rozwijanie zdolności i talentów plastycznych. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą i wielkim zaangażowaniem. Prace przygotowane przez nich zawierały treści nawiązujące do tematu. Były piękne, ciekawe i estetycznie wykonane różnymi technikami plastycznymi. Przedstawiały krajobrazy Trzcinicy (piękny nowy kościół, zabytkowy drewniany kościół z XV w. oraz zabytkowe przydrożne kapliczki itp.).Po burzliwych obradach Jury postanowiło przyznać w grupie wiekowej 6 - 9 lat dwa pierwsze miejsca które zajęli Emilia Krześniak i Dominik Smoleń. W kategorii klas IV - VI pierwsze miejsce otrzymała Natalia Dziedzic zaś drugie Zuzanna Stój. W  grupie  najstarszej (klasy  gimnazjum) pierwsze miejsce otrzymał Michał Rączka. Każdy uczestnik konkursu dostał nagrodę (słodką paczkę) oraz pamiątkowy dyplom.

Po części oficjalnej nastał czas żartów i zabaw, ponieważ był to również Dzień Dziecka dlatego wszystkim dzieciom towarzyszyły liczne gry, zabawy ruchowe oraz zabawy przy muzyce które sprawiły dodatkowy uśmiech na twarzach dzieci.


Irena GorczycaCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner