„Najpiękniejsze Krajobrazy Trzcinicy”

Dodano: 06.06.2012
A A A
W dniu 01.06.2012r. w Świetlicy GOK w Trzcinicy został rozstrzygnięty konkurs „Najpiękniejsze Krajobrazy Trzcinicy”.


Tylko poznawszy swoją małą ojczyznę (miejscowość) można ją ukochać i owocnie dla niej pracować. Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle - Świetlica w Trzcinicy tę ideę stara się urzeczywistniać poprzez wycieczki przyrodnicze, prelekcje, oglądanie albumów, filmów a także poprzez wykorzystanie literatury o tematyce przyrodniczej oraz organizację konkursów plastycznych. Organizacja tego typu konkursu są dla dzieci dużą wiedzą o historii i zabytkach kultury w swojej miejscowości. Umacnia w młodych ludziach poczucie tożsamości narodowej i kształtuje postawy patriotyczne.

W dniu 01.06.2012r. w Świetlicy GOK w Trzcinicy został rozstrzygnięty konkurs „Najpiękniejsze Krajobrazy Trzcinicy”.

Celem konkursu było: dostrzeganie piękna przyrody, propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne, rozwijanie zdolności i talentów plastycznych. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą i wielkim zaangażowaniem. Prace przygotowane przez nich zawierały treści nawiązujące do tematu. Były piękne, ciekawe i estetycznie wykonane różnymi technikami plastycznymi. Przedstawiały krajobrazy Trzcinicy (piękny nowy kościół, zabytkowy drewniany kościół z XV w. oraz zabytkowe przydrożne kapliczki itp.).Po burzliwych obradach Jury postanowiło przyznać w grupie wiekowej 6 - 9 lat dwa pierwsze miejsca które zajęli Emilia Krześniak i Dominik Smoleń. W kategorii klas IV - VI pierwsze miejsce otrzymała Natalia Dziedzic zaś drugie Zuzanna Stój. W  grupie  najstarszej (klasy  gimnazjum) pierwsze miejsce otrzymał Michał Rączka. Każdy uczestnik konkursu dostał nagrodę (słodką paczkę) oraz pamiątkowy dyplom.

Po części oficjalnej nastał czas żartów i zabaw, ponieważ był to również Dzień Dziecka dlatego wszystkim dzieciom towarzyszyły liczne gry, zabawy ruchowe oraz zabawy przy muzyce które sprawiły dodatkowy uśmiech na twarzach dzieci.


Irena Gorczyca

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności