Zawiadomnienie

Dodano: 11.06.2012
A A A
W dniu 13 czerwca 2012 r. (środa) o godz.14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
 
Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2012 r. (środa) o godz.14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r.

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta Gminy Jasło  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r.

b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r. i sprawozdania finansowego Gminy Jasło za 2011 r.

c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu w 2011 r.

d) dyskusja

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Jasło za rok 2011wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.


5. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu  wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r.

a) zapoznanie z opinią  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za rok 2011,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2011rok,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło  z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2012.

7. Sprawy różne.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie.
                                                      
                                                        Przewodniczący
                                                       Rady Gminy Jasło
                                                         Józef Dziedzic

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner