Absolutorium dla Wójta

Dodano: 19.06.2012
A A A
Rada Gminy Jasło, podczas sesji w dniu 13 czerwca br., jednogłośnie udzieliła Stanisławowi Pankiewiczowi – Wójtowi Gminy Jasło absolutorium za 2011 rok.


Rada Gminy Jasło, podczas sesji w dniu 13 czerwca br., jednogłośnie udzieliła Stanisławowi Pankiewiczowi – Wójtowi Gminy Jasło absolutorium za 2011 rok.Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło Maria Liszka przedstawiła opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r. i sprawozdania finansowego gminy za 2011 r. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Rada Gminy podjęła 15 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r. a Wójt podjął 13 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Dochody zostały wykonane w wysokości 39 300 933,72 zł, co stanowi 97,31% planu dochodów po zmianach.


Rada na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili Wójtowi jednogłośnie (15 głosami) absolutorium za 2011 rok.

Za udzielone absolutorium Wójt podziękował radnym a także kierownikom, pracownikom i sołtysom, którzy swoją pracą przyczynili się do jego otrzymania.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności