Gmina Jasło i jej mieszkańcy w starej fotografii

Dodano: 13.08.2012
A A A
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA, działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wzbogaciło się o kolejne nowe zbiory dotyczące życia i twórczości znanego malarza Władysława Barzyka z Trzcinicy, gmina Jasło.


Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA, działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wzbogaciło się o kolejne nowe zbiory dotyczące życia i twórczości znanego malarza Władysława Barzyka z Trzcinicy, gmina Jasło.Zdjęcie z wojska Władysława Barzyka, przekazane przez córkę Michalinę
Barzyk

Władysław Barzyk urodził się 1936 r. w Przysiekach k/Jasła. Oficer rezerwy wojsk Ochrony Pogranicza, absolwent Szkoły Oficerskiej WOP w Kętrzynie. Do 1985 r. mieszkał w Zgorzelcu a od 1985 roku zamieszkał w rodzinnych stronach - Trzcinicy k/Jasła. Swoje pierwsze prace malarskie stworzył w wieku 14 lat. Tajniki malarstwa poznawał studiując prywatnie u profesorów wrocławskich uczelni plastycznych: Przemysława Krajewskiego, Jana Kłossowicza i Marii Gostylli-Pachuckiej. Jego ulubionymi technikami malarskimi były: olej, akwarela, tusz i w ostatnim okresie techniki graficzne: linoryt, akwaforta i monotypia.Budowa oświetlenia terenu hitlerowskiego obozu zagłady
w Szebniach - 1942 rok na placu jeńcy rosyjscy

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju oraz w Sofii i Chradec Kralowe. Zajmował czołowe miejsca w wielu konkursach plastycznych, za co otrzymał wiele nagród, wyróżnień i dyplomów. W V Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, zorganizowanym przez Jasielski Dom Kultury otrzymał wyróżnienie I stopnia. Kilkanaście razy prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych w Lubaniu Śl., Kętrzynie, Warszawie i Zgorzelcu. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu wybrało 10 jego prac do swojej stałej galerii.
Władysław Barzyk zmarł 6 kwietnia 2012 r.Służba wojskowa 1964r. w Bieszczadach- Stanisawa Furmanka,
dziadka Michaliny

Zespół CATL pozyskał zbiory w ramach I edycji  konkursu historycznego "Zachować w Pamięci, historia mojej rodziny", którego celem było ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego. Ocalić od zapomnienia historię naszej Małej Ojczyzny, to główne zadanie CATL działające przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach. Zbiory z rodzinnego albumu do archiwum przekazała  córka artysty Michalina Barzyk. 1875 r. - Franciszek Piś, prapradziadek Michaliny1956- Danuta Furmanek, mama Michaliny Barzyk z pielęgniarką
      
Opracowane archiwalia dostępne są na stronie internetowej CATL  https://szebnie.archiwa.org/

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Gmina Jasło i jej mieszkańcy w starej fotografii” 16 sierpnia br. o godzinie 14.00 gdzie zostaną pokazane  stare rodzinne fotografie z lat 1840- 1960. Wystawa będzie czynna dla mieszkańców Szebni i okolic do 30 sierpnia w godzinach pracy biblioteki, następnie przez dwa tygodnie będzie dostępna w bibliotece w Warzycach, od 17 września zobaczą ją mieszkańcy Trzcinicy i okolic, a od 1 października zostanie udostępniona w fili GBP w Osobnicy.


Zespół CATL przy GBP w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności