Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dodano: 13.08.2012
A A A
W dniach 23.07.2012r. - 27.07.2012 roku na świetlicy w Łaskach została zorganizowana po raz drugi półkolonia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W dniach 23.07.2012r. -  27.07.2012 roku na świetlicy w Łaskach  została zorganizowana po raz drugi  półkolonia dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zajęcia odbywały się od godz. 10:00 do godz. 14:00 i  uczestniczyło w nich 35 osób przedziale wiekowym 5 – 15 lat.

Celem półkolonii było: zorganizowanie wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci z terenów wiejskich, wyrabianie nawyków kulturalnego oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności komunikowania się, doskonalenie współdziałania w zespole oraz integracja grupy, uświadamianie dzieciom roli sportu w kształtowaniu charakterów i rozwoju sprawności fizycznej, edukacja w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień, wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych – zarówno czystości osobistej, jak dbałości o sprzęt i lokal.

Każdy dzień rozpoczynał się śniadaniem. Po śniadaniu dzieci przystępowały do zajęć plastycznych: malowały farbami plakatowymi, farbami żelowymi do szkła, robiły wydzieranki, lepiły z modeliny, robiły rysunki oraz uczestniczyły w  zajęciach z tańca towarzyskiego.

Odbywały się też rozgrywki sportowe: rzuty do celu różnymi przyborami, układanie puzzli na czas, wyścigi rzędów. Przeprowadzono również pogadanki na temat profilaktyki uzależnień od używek. Podczas zajęć  uczestnicy półkolonii  zdobywali wiedzę o przyczynach sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające świadomość oraz uzależnień od nich. Poznawali skalę ryzyka związanego z paleniem papierosów, piciem alkoholu i podejmowaniem prób z narkotykami. Uczyli się też umiejętności obrony przed uzależnieniami, ćwiczyli zachowania asertywne.

Każdy z uczestników półkolonii codziennie otrzymywał niespodziankę, a na zakończenie turnusu  paczkę niespodziankę.

Taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wakacji była trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników jak również ich rodziców. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców oraz podziękowania składane na ręce opiekuna dowodzą, iż należy ją kontynuować i rozwijać w latach przyszłych.

Serdeczne podziękowania składam firmie Domicela.


E. Stachura

Fotorelacja:Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności