JARMARK WCZESNOŚREDNIOWIECZNY – TRADYCJE I RZEMIOSŁO

Dodano: 31.08.2012
A A A
JARMARK WCZESNOŚREDNIOWIECZNY – TRADYCJE I RZEMIOSŁO (8.09.2012 r.) - Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy

Jarmark wczesnośredniowieczny był dla ówczesnej ludności wydarzeniem wyjątkowym, wręcz świątecznym. Łączył w sobie handel, rzemiosło, rękodzieło wraz z bogatymi obrzędami i zabawą. Towarzyszyła mu szczególna atmosfera. Taki jarmark chcemy odtworzyć w Skansenie i pokazać dawne (wczesnośredniowieczne) rzemiosła, takie jak garncarstwo, tkactwo, krawiectwo, kowalstwo, garbarstwo, bednarstwo, płatnerstwo, metalurgia brązu. Pokażemy także przygotowywanie potraw i towarzyszącą temu obrzędowość. W jarmarku weźmie także udział zespół wczesnośredniowiecznych kuglarzy jarmarcznych. Jarmarczną atmosferę uzupełni wczesnośredniowieczna muzyka.

Skansen Archeologiczny jest jedynym miejscem, gdzie można dotknąć, posmakować i poczuć atmosferę, jaka występowała na ówczesnych jarmarkach oraz zapoznać się z historycznym rzemiosłem, już dzisiaj nie występującym na co dzień.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner