Rozpoczęły się dodatkowe szkolenia w ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Jasło”

Dodano: 17.09.2012
A A A
W związku z zaoszczędzonymi środkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zorganizował dodatkowe formy wsparcia dla 21 Uczestników Projektu.


 
W związku z zaoszczędzonymi środkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zorganizował dodatkowe formy wsparcia dla 21 Uczestników Projektu.


W dniach od 27 do 30 sierpnia odbył się Trening z zakresu pośrednictwa pracy z wykorzystaniem komputerów z dostepem do internetu oraz platformy e-learningowej. Celem treningu było nabycie umiejętności wyszukiwania i pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy, a także o możliwościach i narzędziach służących do ich poszukiwania, negocjowania z podmiotami zatrudniajacymi warunków pracy.

W okresie od października do grudnia zostaną zrealizowane indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy – 3 godziny spotkań dla każdego uczestnika projektu oraz indywidualne spotkania coachingowe z osobistym trenerem – 2 godziny spotkań dla każdego uczestnika projektu.

Zajęcia indywidualne wzmocnią efekt treningu, pozwolą wykorzystać nowe umiejętności w praktyce pod opieką specjalisty. Dzięki tym działaniom uczestnicy szkolenia będą lepiej przygotowani i zmotywowani do samodzielnego poszukiwania pracy.

GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności