Informacja

Dodano: 19.09.2012
A A A
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje bezpłatnie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą możliwość skorzystania z profesjonalnych usług informacyjno – doradczych w ramach projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

Mieszkańcy Gminy Jasło!


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. oferuje bezpłatnie przedsiębiorcom oraz osobom  rozpoczynającym  działalność gospodarczą możliwość skorzystania z profesjonalnych usług informacyjno – doradczych w ramach projektu  pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

Usługi  dotyczą  m.in. takich obszarów jak:  administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, zatrudniania cudzoziemców, możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogów ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, bazy CEIDG, prawa ochrony konkurencji, społecznej odpowiedzialności biznesu  CSR, ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich, wykorzystania technologii informatycznych i innych.

Ponadto oferta PK KSU obejmuje bezpłatną usługę opieki nad klientem, w ramach której można uzyskać pomoc w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz skorzystać z usługi specjalistycznej (doradczej, szkoleniowej, finansowej).

Punkty Konsultacyjne KSU świadczą również usługi doradcze. Usługi doradcze to asysta zarówno w  rozpoczynaniu działalności gospodarczej jak i w jej prowadzeniu.

Szczegółowe informacje  o ofercie dostępne u koordynatora sieci PK KSU województwa podkarpackiego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym KSU przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod nr telefonu (17) 86 76 256 oraz na stronie https://podkarpackie.ksu.parp.gov.pl/


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner