II Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu

Dodano: 19.09.2012
A A A
Delegacja Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dębowiec reprezentowały powiat jasielski na II Zjeździe KGW w Licheniu. Zjazd zgromadził prawie 3 tys. kobiet z 57 KGW z całego kraju, które przyjechały do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym.

Delegacja Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dębowiec reprezentowały powiat jasielski na II Zjeździe KGW w Licheniu. Zjazd zgromadził prawie 3 tys. kobiet z 57 KGW z całego kraju, które przyjechały do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym.Na skwerze przy licheńskiej siedzibie KGW odbył się Jarmark Kulturowy, podczas którego można było  podziwiać  stroje regionalne, w których występowały gospodynie wiejskie. Odbyła się także degustacja potraw regionalnych oraz występy kapel ludowych. Nasza 50 osobowa delegacja składająca się z przedstawicielek całego powiatu jasielskiego prezentowała nasz region i kulturę ludową podczas niedzielnych uroczystości występując w  przepięknych strojach regionalnych.
W drugi dzień zjazdu uczestniczki wysłuchały wykładu Ireny Bylickiej pt. „Społeczne i ekonomiczne aspekty życia i działalności w środowiskach wiejskich”. Pani Irena szczególną uwagę poświęciła dzieciom i polityce prorodzinnej. Następnie wzięły udział w uroczystej Mszy św. w licheńskiej bazylice, której przewodniczył ordynariusz diecezji włocławskiej, bp Wiesław Alojzy Mering. Pielgrzymkę zakończyło wspólne zwiedzanie sanktuarium oraz odśpiewanie "Barki” pod pomnikiem Jana Pawła II.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi JasielskiejCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności