"POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ"

Dodano: 10.11.2008
A A A
W niedzielę 9 listopada odbyła sie uroczystość poświęcenia Pamiątkowego Pomnika Kopca Ufunduwanego za Wolność i Niepodległość Ojczyzny w latach 1914 - 1921 oraz 1939.

W niedzielę 9 listopada 2008r. odbyła się w Warzycach uroczystość poświęcenia Pamiątkowego Pomnika Kopca ufundowanego Poległym za Wolność i Niepodległość Ojczyzny w lach 1914 – 1921 oraz 1939. Mszę Św. celebrowali Proboszcz Parafii Warzyce ks. Kazimierz Brzyski, ks. prof. Bronisław Twardzicki, O. Płk Tadeusz Porębski, który wygłosił również homilię.
Po przejściu pod Kopiec odbyło się poświęcenie i symboliczne przekazanie Kopca a także pamiątkowej tablicy przez Bronisława Wietechę Prezesa Zarządu Oddziału ZIW RP w opiekę Zespołowi Szkół w Warzycach na ręce dyrektora Piotra Ochwata.
Historię kopca oraz Deklaracje opieki odczytały uczennice ZS z Warzyc. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, na zaproszenie Wójta Gminy Jasło St. Pankiewicza oraz B. Wietechy ZIW RP Jasło, m.in. Senator S. Zając, W-ce Marszałek B. Rzońca, Starosta A. Kmiecik, Przewodnicząca Rady Powiatu A. Zając wraz z Radnymi, Przewodniczący Rady Gminy. W. Piękoś wraz z Radnymi, Delegacja ZIW RP z Rzeszowa Barbara Kmieciak i Michalina Gunia oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjna OSP, poczty sztandarowe oraz Orkiestra Dęta z Osobnicy. Przy pomniku, gdzie wartę trzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Warzyc złożono kwiaty a także wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Usypany w 1936 r. a częściowo odremontowany w tym rokukopiec jest „mogiłą mogił" osób, których nazwiska umieszczono na tablicy a miejsca pochówku ich są nieznane. Dalsza część remontu zostanie wykonana w przyszłym roku. Pamiętajmy, że „Bez pamięci o przeszłości, nie ma przyszłości…"
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności