Spotkanie noworoczne

Dodano: 03.02.2009
A A A
80 osób uczestniczyło w spotkaniu noworocznym organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kół Gospodyń Wiejskich i samorządowców Gminy Jasło w Warzycach 31 stycznia 2009 roku.

80 osób uczestniczyło w spotkaniu noworocznym organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kół Gospodyń Wiejskich i samorządowców Gminy Jasło w Warzycach 31 stycznia 2009 roku.


Z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jaśle, Radnego Rady Powiatu w Jaśle Kazimierza Sanokowskiego, przy udziale Przewodniczącej Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich Marii Kozłeckiej odbyło się Gminne Spotkanie Noworoczne. Uczestniczyli w nim m. in. Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Podkarpackiego Zarządu PSL Mieczysław Kasprzak, Starosta Jasielski Adam Kmiecik z Radnymi Tadeuszem Gorgoszem - przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu i Henrykiem Motkowiczem - przewodniczącym Komisji Finansowo-Budżetowej, Przewodniczący Rady Gminy w Jaśle Wojciech Piękoś wraz z Radnymi: Marią Owsiak, Zofią Bemben, Witoldem Ochwatem, Stanisławem Marszałkiem i Tadeuszem Dubielem, Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz oraz Zastępca Wójta Jan Lazar.

W spotkaniu wzięły udział reprezentacje wszystkich kół Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jasło, przedstawiciele samorządów wiejskich, organizacji społecznych oraz stowarzyszeń pracujących w tym środowisku.

Uroczystość uświetniła Kapela Trzcinicoki, funkcjonująca przy Gminnym Ośrodku Kultury, oraz recytacje poezji ludowej, której twórcami są mieszkańcy jasielskiej gminy.

Goście i uczestnicy spotkania odnieśli się do sytuacji społeczno - gospodarczej w kraju, powiecie i gminie. Uznając się za ludową rodzinę wyrażono chęć utrzymania ścisłego współdziałania w rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów środowiska jasielskich wsi. Uznano za konieczne tworzenie przyjaznych warunków dla zachowania twórczości ludowej i jej dorobku. Samorządowcy opowiedzieli się za ścisłą współpracą z organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu lokalnych problemów, wspierając ludzką inicjatywę i pomysłowość sprzyjającą kształtowaniu się lokalnych wspólnot.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner