ZAWIADOMIENIE

Dodano: 23.04.2009
A A A
29 kwietnia 2009 r (środa), o godz. 14 00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4. odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2009 r (środa), o godz. 14 00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4. odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta

między Sesjami.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r i podjęcie

uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2008 r.:

a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 r i wniosku w sprawie absolutorium,

b) odczytanie opinii pozostałych Komisji Rady ,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z

wykonania budżetu Gminy za 2008 r. i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie

absolutorium dla Wójta Gminy Jasło

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem

mieszkaniowym Gminy Jasło na lata 2009 – 2013 oraz zasad wynajmowania lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasło.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości we wsi

Trzcinica.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi

Sobniów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

11. Sprawy różne.

12. Interpelacje i zapytania radnych

13.Wolne wnioski i zapytania..

14. Zakończenie.Przewodniczący

Rady Gminy Jasło

Wojciech PiękośCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner