Informacja dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Dodano: 30.04.2009
A A A
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. „Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą”
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. „Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt jest adresowany do osób zameldowanych na terenie województwa podkarpackiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które spełniają przynajmniej jedno z 5 niżej wymienionych kryteriów:
  • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich,
  • kobiety,
  • osoby młode w przedziale wiekowym 18-34 lat,
  • długotrwale bezrobotni – pozostający w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy przez okres, co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – osoby z wykształceniem średnim ogólnym, zasadniczych zawodowym lub niższym.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 100 osób. W ramach prowadzonych działań będą mogli oni uczestniczyć w serii bezpłatnych szkoleń w zakresie: zakładania działalności gospodarczej, rachunkowości, marketingu, prawa pracy, spraw kadrowych oraz skorzystać z pomocy indywidualnego doradcy.
Dla 70 osób, wybranych spośród uczestników szkoleń planuje się przekazać dotację inwestycyjną w wysokości 40 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Szczegółowe informacje na temat projektu i zasad rekrutacji znajdują się na stronie:
www.maszmarzenia.rarr.rzeszow.plCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności