Program Rozwoju Bibliotek

Dodano: 20.07.2009
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach przystąpiła do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Z województwa podkarpackiego jako Biblioteki Wiodące odpowiednią punktację i wysoka ocenę Komisji otrzymało 7 bibliotek gminnych. Wśród finalistów znalazła się GBP w Jaśle z/s w Szebniach jako Biblioteka Wiodąca z Partnerami.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach przystąpiła do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program realizowany w latach 2009- 2013 skierowany jest do gminnych instytucji i jej filii. Zgłosiło się 959 bibliotek gminnych z terenu całego kraju. 255 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące, a 704 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów znalazło się 612 gminnych bibliotek publicznych, w tym 153 Biblioteki Wiodące i 459 Bibliotek Partnerskich.

Z województwa podkarpackiego jako Biblioteki Wiodące odpowiednią punktację i wysoka ocenę Komisji otrzymało 7 bibliotek gminnych (Cieszanów, Iwonicz Zdrój, Jasło, Miejsce Piastowe, Padew Narodowa, Sędziszów Małopolski, Tyczyn). Wśród finalistów znalazła się GBP w Jaśle z/s w Szebniach jako Biblioteka Wiodąca z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Gminną Biblioteką Publiczną w Roźwienicy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy Rosielnej.

Program przyczyni się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między instytucjami kultury.
Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu, oprogramowania i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

S. Ablewicz- GBP w Jaśle z/s w Szebniach


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności