Stypendia na rok szkolny 2009/2010

Dodano: 24.07.2009
A A A
Wnioski o stypendia szkolne należy pobrać i uzupełnione składać w terminie od 1 do 15 września.
W roku szkolnym 2009/2010 dyrektorzy zespołów szkół, gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawie stypendium szkolnego dla swoich uczniów. Wnioski o stypendia należy pobrać i uzupełnione składać w szkołach, w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

Dla uczniów – mieszkańców Gminy Jasło, którzy uczęszczają do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych wnioski wydaje i przyjmuje Urząd Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4 – od dnia 1 września 2009 r.
Termin składania uzupełnionych wniosków do 15 września 2009r.

wniosek o stypendium pobierz

aktualizacja - w objaśnieniach, w pkt. 9 dotyczącym dochodu z 1 ha przeliczeniowego - kwota uległa zmianie i wynosi 207 zł


załącznik do wniosku (wypełnia szkoła) pobierz
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner