Wypoczynek bez alkoholu i narkotyków, to wakacje bez ryzyka

Dodano: 27.07.2009
A A A
W dniu 23.07.2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z Filiami w Osobnicy i Trzcinicy zorganizowała w ramach zadania "Wakacje bez alkoholu i narkotyków, to wypoczynek bez ryzyka" - warsztaty edukacyjno - przyrodnicze w Krynicy oraz Nadleśnictwie Nawojowa.
W dniu 23.07.2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z Filiami w Osobnicy i Trzcinicy zorganizowała w ramach zadania "Wakacje bez alkoholu i narkotyków, to wypoczynek bez ryzyka" - warsztaty edukacyjno - przyrodnicze do Krynicy oraz Nadleśnictwa Nawojowa. 50-osobowa grupa dzieci i młodzieży zwiedziła przepiękne zakątki Krynicy, a w szczególności Muzeum Nikifora - Galeria Sztuki "Romanówka" - zapoznając się z życiem i twórczością sławnego malarza Nikifora m. in. poprzez obejrzenie filmu dotyczącego artysty i wystawy.


Kolejnym etapem była wyprawa z przewodnikiem w Nadleśnictwie Nawojowa, który oprowadził dzieci po ścieżce edukacyjno - przyrodniczej. Zaprezentował szereg gatunków roślin charakterystycznych dla tego terenu. Ponadto opowiadał o bogatej faunie, gatunkach chronionych i zagrożonych wyginięciem. Poprzez przeprowadzoną lekcję ekologiczną uczestnicy nauczyli się rozpoznawać różne gatunki drzew chronionych.

W leśnej wiacie zorganizowane zostały warsztaty malarskie z artystą Z. Kolanko oraz z panią Katarzyną Krawiec, która zaprezentowała sztukę tworzenia kartek - wytłaczanek. Ponadto dzieci wspólnie wykonywały plakat, który przyświecał haśle "Wakacje bez alkoholu i narkotyków, to wypoczynek bez ryzyka". Przeprowadzone zostały liczne konkursy oraz gry, jak również wspólne pieczenie kiełbasy, któremu towarzyszył śpiew i dobry nastrój.
Serdecznie dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Nadleśnictwu w Nawojowej oraz przewodnikowi panu E. Kowalikowi za życzliwe przyjęcie i przeprowadzenie lekcji edukacyjno- przyrodniczych- "Feleczyn" oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle za ufundowanie nagród i materiałów plastycznych.

B. Lubaś- GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności