Ranking " Wspólnoty"

Dodano: 22.09.2009
A A A
II i VI miejsce gmina Jasło zajęła w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącego wykorzystania środków zagranicznych.
Wykorzystanie środków zagranicznych przez gminę Jasło znalazło odzwierciedlenie w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Prezentowane w rankingu dwa wskaźniki: wielkość środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i wielkość środków przeznaczonych na inwestycje wspierane z pieniędzy zagranicznych jako procent całkowitych wydatków majątkowych poniesionych w 2008 roku, pozwoliły gminie Jasło zająć wysokie lokaty w rankingu wśród gmin wiejskich, tj. odpowiednio drugie i szóste miejsce.
Wysokie miejsce w rankingu „Wspólnoty” gmina zawdzięcza funduszom unijnym pozyskanym na realizację grupowego projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki", którego gmina Jasło jest największym beneficjentem.
Dla gminy to inwestycja stulecia – po jej zakończeniu wskaźnik skanalizowania osiągnie 95 %.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności