Spotkanie z poetą

Dodano: 30.09.2009
A A A
W dniu 23 września 2009 Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i Zespół Szkół w Warzycach zorganizował spotkanie z poetą Januszem Mieczysławem Załęskim oraz Prezesem Związku Polaków Litwy na Laudzie panią Ireną Duchowską.
W dniu 23 września 2009 Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i Zespół Szkół w Warzycach zorganizował spotkanie z poetą Januszem Mieczysławem Załęskim oraz Prezesem Związku Polaków Litwy na Laudzie panią Ireną Duchowską.Tematem spotkania były rozważania na temat: „PIĘKNO POEZJI POLSKIEJ W UTWORACH AUTORÓW XIX-XX WIEKU”. Ponadto goście zaprezentowali własną twórczość literacką. Pan Janusz Mieczysław Załęski pochodzi z Warszawy, jest absolwentem tamtejszej Politechniki.
Wiersze pisze od 8 lat, ukazały się one w:
• Zbiorze poezji „Echo” wydanym w 2003 r. w Białymstoku;
• Zbiorze poezji „Błękitna dziewiątka” w 2005 r. w Białymstoku;
• Miesięczniku „W Służbie Miłosierdzia” numer z lipca 2008 r.
• Kwartalniku „Panorama Kresowa” – kilkukrotnie, w latach 2004 – 2009.Od 2005 r. głębiej zainteresował się twórczością Cypriana Kamila Norwida. Organizuje spotkania z twórczością poetycką i plastyczną Norwida w Białymstoku, Piątnicy k/Łomży, Gołdapi i Kownie. Pani Irena Duchowska pochodzi z Wileńszczyzny. Od roku 1994 pełni funkcję prezesa organizacji Związku Polaków Litwy na Laudzie, od roku 2000 jednocześnie - Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Redaguje i wydaje gazetkę „Głos z Laudy”. Jest organizatorką słynnych na Laudzie Festynów Kultury Polskiej.W 2003 roku trafiła do dziesiątki najpopularniejszych Polaków na Litwie w plebiscycie „Kuriera wileńskiego” - „Polak Roku”. W 1994 roku założyła polski zespół pieśni "Issa", dla którego układa również piosenki. Twórczość poetycka jest jej pasją od wczesnej młodości. Ukazały się one stosunkowo niedawno.
Wiosną 2004 roku nawiązała kontakt ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym, co zaowocowało wydaniem jej trzech zbiorków poetyckich: "Znad Issy" (2004), "Głos z Laudy" (2005) i „Mój Testament” (2006).

Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w TrzcinicyCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności