Zawiadomienie

Dodano: 26.11.2009
A A A
30 listopada 2009 r ( poniedziałek) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle
ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Uprzejmie informuję , że w dniu 30 listopada 2009 r ( poniedziałek) o godz.14ºº
w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta
między Sesjami
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/281/2009 Rady Gminy
Jasło z dnia 8 czerwca 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków na rok 2010
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 
zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
Gminy Jasło
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Chrząstówka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Żółków dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2010 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Wolica dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Zakładu
Komunalnego.
15. Sprawy różne.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech PiękośCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner