Czas na aktywność w gminie Jasło

Dodano: 02.02.2010
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w 2010 roku realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w 2010 roku realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane formy wsparcia umożliwią Uczestnikom Projektu podniesie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych lub florystyki z obsługą kas fiskalnych. Ponadto beneficjenci podniosą swoje kompetencje biorąc udział w Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Treningu kompetencji życiowych oraz Grupach wsparcia.

Działania w projekcie skierowane są do osób:
  • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle,
  • zameldowanych na terenie Gminy Jasło,
  • w wieku aktywności zawodowej,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • legitymujących się co najmniej wykształceniem podstawowym.

R. Wachel
GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności