Zawiadomienie

Dodano: 12.03.2010
A A A
W dniu 17 marca 2010 r. ( środa) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło


Z A W I A D O M I E N I EUprzejmie informuję, że w dniu 17 marca 2010 r. ( środa) o godz.14ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu
Komunalnego w Jaśle z tytułu dopłat różnicy cen odpadów komunalnych w 2010 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości we wsi Żółków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości we wsi Żółków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2010 r.

15. Sprawy różne.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner