Zawiadomienie

Dodano: 28.05.2010
A A A
W dniu 2 czerwca 2010 r. (środa) o godz.14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie informuję , że w dniu 2 czerwca 2010 r. (środa) o godz.14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta
między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/361/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17 marca 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasło na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014-2020
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Ropa w miejscowości Trzcinica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół w Szebniach imienia ks. Józefa Opioły
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner