Śp. Stanisław Zając Honorowym Obywatelem Gminy Jasło

Dodano: 28.05.2010
A A A
Rada Gminy Jasło jednogłośnie podjęła uchwałę nadając tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jasło śp. Stanisławowi Zającowi na wniosek Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza. Akt nadania i medal odebrała jego żona Alicja Zając.
Rada Gminy Jasło jednogłośnie podjęła uchwałę nadając tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jasło śp. Stanisławowi Zającowi na wniosek Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza. Akt nadania i medal odebrała jego żona Alicja Zając.Stanisław Zając był mgr prawa, adwokatem, posłem I, III, V i VI kadencji Sejmu, senatorem
VII kadencji Senatu, Wicemarszałkiem Sejmu RP III kadencji. Poświęcał się bez reszty sprawom publicznym dla dobra ziemi jasielskiej i podkarpackiej w tym gminy Jasło. Chciał, by ten region stawał się nowoczesny i atrakcyjny.

Skutecznie zabiegał o pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Dzięki Jego wsparciu w 2005 r zapadła pozytywna decyzja o dofinansowaniu całego projektu o wartości 48 mln. euro, a gmina Jasło była największym beneficjentem realizując priorytetową inwestycję w zakresie gospodarki ściekowej o wartości 11,9 mln euro przy 84% dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności. Wybudowano 190 km sieci kanalizacji sanitarnej w 11 sołectwach tj. Szebnie, Bierówka, Niepla, Chrząstówka, Zimna Woda, Trzcinica, Osobnica, Brzyście, Niegłowice, Żółków, Łaski - Sobniów a także dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowościach Szebnie i Trzcinica. Dzięki tej inwestycji w sumie 2 600 gospodarstw zostało podłączonych do sieci a stopień skanalizowania Gminy zwiększył się z 22% na 95%.

Stanisław Zając występował skutecznie o wsparcie finansowe budowy skansenu archeologicznego w Trzcinicy, jako formy ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego, co wiąże się z szeroko pojętą promocją gminy i regionu w kraju i za granicą.
Pomagał w pozyskaniu ponad 6 mln zł na termomodernizację szpitala powiatowego świadczącego specjalistyczne usługi medyczne dla również dla mieszkańców gminy Jasło.

Śp. Stanisława Zająca wspominali zaproszeni goście - mówili o jego osiągnięciach ale i o planach, które będą starać się realizować.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner