Święto Rodziny i Patrona Szkoły w Niepli

Dodano: 02.07.2010
A A A
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Szkoła Podstawowa w Niepli w dniu 26.06.2010 r. byli organizatorami Święta Rodziny i Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niepli.


Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Szkoła Podstawowa w Niepli w dniu 26.06.2010 r. byli organizatorami Święta Rodziny i Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niepli. Celem spotkania było zwiększenie więzi Rodzinnych, integracja pokoleniowa społeczeństwa, prezentacja środowiska na polu rodzinnym, jak również promowanie zdrowej żywności i sportu rodzinnego, wspólna zabawa, odpoczynek oraz kultywowanie tradycji ludowych i rodzinnych.

Wychowanie dzieci kształtują przykłady, a nie jedynie "Puste słowa". Należyte zrozumienie znaczenia rodziny ma zasadniczy wpływ na kształtowanie całego społeczeństwa. Rodzina to nie tylko najbliższe człowiekowi środowisko i zaspokajanie najbardziej podstawowych jej potrzeb, ale przede wszystkim otoczenie, które uczy, wychowuje i przekazuje prawidłowe wzorce zachowań. Postawy jednostek bezsprzecznie kształtują oblicze całego świata i w tej ciągle przeobrażającej się rzeczywistości szczególną rolę pełni rodzina.

Stowarzyszenie pragnie kultywować działania służące pogłębianiu więzi rodzinnych na terenie Gminy Jasło poprzez właśnie takie spotkania. Maria Kozłecka - Prezes stowarzyszenia zwróciła się do zebranych słowami "Rodzina jest podstawową i najważniejszą jednostką społeczeństwa. Jakie są nasze rodziny w narodzie, takie będzie państwo, szkolnictwo, praca, kultura i życie narodu. Dom jest pierwszym i podstawowym obszarem społeczeństwa. Dlatego winniśmy dbać o własną rodzinę, dom, ale również o rodzinę społeczną - Małą Ojczyznę.
Uroczyste spotkanie uświetnił koncert poetycki w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niepli oraz koncert kapeli ludowej Trzcinicoki. Na spotkanie przybyło wielu gości, a wśród nich: Wójt Gminy Jasło, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, władze kościelne i samorządowe, przedstawiciele organizacji samorządowych, Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, a także rodzice i opiekunowie dzieci.

Staropolską biesiadę przygotowały członkinie KGW w Niepli. Nagrody w konkursach ufundował Pan Stanisław Pankiewicz Wójt Gminy Jasło oraz Pan Kazimierz Bachta Radny wsi Niepla i Chrząstówka.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi JasielskiejCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności