Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku

Dodano: 15.07.2010
A A A
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy i Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle wydały zbiorową pracę osiemdziesięciu autorek pt. "Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku"


Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy i Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle wydały zbiorową pracę osiemdziesięciu autorek - członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z dwunastu Gmin powiatu jasielskiego: Brzostek, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec pod kierunkiem Genowefy Szerląg. Książka w opracowaniu - E. Polak, korekta - W. Czeluśniek i A. Jeleń, skład komputerowy, okładka, obróbka dokumentacji fotograficznej - S. Ablewicz i B. Lubaś - GBP w Jaśle z/s w Szebniach. Poświęcona została pamięci byłych i żyjących bezinteresownych działaczek społecznych jasielskiej wsi. W treści publikacji znajdujemy również dokumentacje fotograficzną i kronikę KGW w Żółkowie.Pani Genowefa Szerląg mówi o wydawnictwie "Warto zauważyć, że jest to ostatni moment napisania o kobietach wiejskich żyjących w XX wieku. Odchodzi starsze pokolenie, które pamięta tamte czasy i zna je ze swoich przeżyć, bądź z przekazu poprzedniego pokolenia. Ostatnie kilkadziesiąt lat było okresem wielkich przemian, wielkiego postępu i przeobrażeń we wszystkich dziedzinach życia na wsi. W tym czasie została zatarta całkowicie granica między dawnymi czasami, a nowymi i to tak w szybkim tempie, że zostały prawie całkowicie zniszczone ślady dawnej tradycji wsi w sposobie bycia, obyczajach, budownictwie, ubiorach, odżywianiu się i w ogóle w stylu życia. Wieś stała się nowoczesna w każdej dziedzinie. Śmiem stwierdzić, że duże zasługi w tym postępie miały kobiety, gospodynie wiejskie, o których się nie pisało, a nawet nie wspominało. Ta nowoczesna, postępowa wieś, to ich bezinteresowna działalność społeczna, organizacyjna, oświatowa, kulturalna - dla dobra rodziny, wsi, ojczyzny. Pragniemy w tym wydaniu przedstawić dzielne, zapracowane żony, matki - Polki, ciche bohaterki codziennego dnia. Inspiracją do zebrania materiałów do powyższej publikacji były spotkania członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Wtedy zrodziła się we mnie myśl napisania książki pt. "Ocalić od zapomnienia". Głęboko utkwił w mym sercu wiersz, też pod takim samym tytułem, autorstwa Krystyny Pilch napisany jesienią 2008 roku...".Ocalić od zapomnienia

"Tyle pięknych słów zostało powiedziane.

Tyle pięknych myśli było napisane.

Przez poetów wielkich wieszczy.

Bo niejedna te poezje Księga mieści.

Nie odważę się tu zmieniać piękne słowa,

I nie mogę wielkie dzieła prześladować

Pragnę tylko mych rodaków wielkie dzieła

Ocalić od zapomnienia.

Nasza Polska ciągle była rozdzierana

Ma Ojczyzna często była krwią zmazana.

Dla nich muzą była rozpacz i zwątpienie.

Misją dla nas chronić to przed zapomnieniem..."Promocja zbiorowej pracy pt. "Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku" odbędzie się 21 lipca 2010 r. o godzinie 15.00 w Dębowcu. W programie: o godzinie 15.00 Msza Święta w Klasztorze O. Saletynów w Dębowcu, następnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół uroczysta promocja książki.

Wydanie: "Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku" współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, gminy powiatu jasielskiego oraz gminę Brzostek, Jodłowa i Szerzyny.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w TrzcinicyCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności