KOBIETY O KOBIETACH

Dodano: 28.07.2010
A A A
Promocja książki „Kobiety jasielskiej wsi w XX w.” - zbioru wspomnień 80 autorek
„To jest praca historyczna o kobietach, naszych wiejskich gospodyniach, pracowitych działaczkach, matkach - Polkach , siłaczkach...” tak na wstępie krótko podsumowała książkę „Kobiety jasielskiej wsi XX wieku” Genowefa Szerląg pomysłodawczyni i inicjatorka powstania publikacji.
Książka wydana przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy i Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle to zbiór wspomnień 80 autorek - członkiń KGW z 12 gmin powiatu jasielskiego, pod kierunkiem G. Szerląg - emerytowanej powiatowej instruktorki do spraw KGW.
Tekst został opracowany przez Emilię Polak – poetkę, pisarkę, badaczkę dziejów kultury ludowej regionu. Korektę wykonały W. Czeluśniak i A. Jeleń. Skład komputerowy, obróbka fotografii i projekt okładki – S. Ablewicz i B. Lubaś z GBP w Jaśle z/s w Szebniach.
Wydanie współfinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, gminy powiatu jasielskiego oraz gm. Brzostek, Jodłowa i Szerzyny.


Uroczysta promocja książki odbyła się 21 lipca br. w Dębowcu. O godz. 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej odprawiona została Msza św. z udziałem członkiń KGW z całego powiatu, zaproszonych władz i gości. Druga część uroczystości miała miejsce w sali Zespołu Szkół w Dębowcu.


Chwilą ciszy upamiętniono te nieobecne już kobiety, o których mowa w wydawnictwie. W miłej atmosferze, mimo ogromnego lipcowego upału, swoją pracę nad publikacją wspominały autorki, działaczki społeczne, które pięknie, prostym językiem opisywały czyny i życie codzienne swoje , a także tych bohaterek , o których nie można zapomnieć mówiąc o historii KGW w regionie.
W książce można znaleźć także wiele wierszy autorstwa poetek ludowych naszego regionu, które doskonale wplecione w reminiscencje z dawnych lat obrazują wieś o jakiej wielu już nie pamięta.
Kilka słów uznania autorom i twórcom publikacji wyrazili m.in. A. Wydro - Podkarpacki Wicekurator Oświaty, R. Papciak – Wójt Gminy Brzyska , a także przedstawiciel UG Dębowiec.

Podsumowaniem spotkania był występ zespołu ludowego Pogórzanie z Bieździedzy oraz tradycyjny wiejski poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia KGW w Dębowcu.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi JasielskiejCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner