Ogłoszenie

Dodano: 26.08.2010
A A A
W dniu 11 września 2010 r. (sobota) we wszystkich miejscowościach Gminy JASŁO zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów oraz zużytego sprzętu AGD, elektrycznego i elektronicznego.
O G Ł O S Z E N I E

Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle


Niniejszym informujemy, że w dniu 11 września 2010 r. (sobota) we wszystkich miejscowościach Gminy JASŁO zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów oraz zużytego sprzętu AGD,
elektrycznego i elektronicznego
wg następujących zasad:

  1. Zbiórka odpadów rozpocznie się o godz. 7.00. Odpady winny być wystawione w miejscu dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych i ustawione w sposób, który nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

  2. Odpady nie mogą zawierać materiałów niebezpiecznych, toksycznych i innych substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska (w tym również zużytych opon).

  3. Odpady z remontów winny być zgromadzone w workach lub pojemnikach (kartonach), których ciężar nie może przekraczać 30 kg. Odpady z remontów zgromadzone luzem jak: gruz budowlany, żwir, ziemia itp. nie będą odbierane.

  4. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w terminach ustalonych wcześniej w „Harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych” dla danej miejscowości.

Dyrektor GZK w Jaśle
Stanisław WoźniakCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner