Zawiadomienie

Dodano: 27.08.2010
A A A
W dniu 31 sierpnia 2010 r. (wtorek) o godz.14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. (wtorek) o godz.14.00

w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy

Jasło
z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr L/348/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29 stycznia 2010 r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok
2010 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Jasło na stałe obwody głosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego Jaśle.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2010 r.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach za I półrocze 2010 r.

12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy za I półrocze 2010 r.

13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2010 r.

14. Sprawy różne.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner