Zawiadomienie

Dodano: 13.09.2010
A A A
W dniu 14 września 2010 r. (wtorek) o godz.13.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło


Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jasło, która odbędzie się w dniu

14 września 2010 r (wtorek), o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy

w Jaśle ul. Słowackiego 4 z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2. Działania 9.1, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Zlewni Wisłoki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Trzcinica.

9. Sprawy różne

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności