20.lecie samorządu terytorialnego

Dodano: 07.10.2010
A A A
W środę, 6 października 2010 r. odbyły się obchody 20.lecia samorządu terytorialnego w Gminie Jasło
W środę, 6 października 2010 r. mszą św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP (Fara) w Jaśle z udziałem zaproszonych gości rozpoczęły się obchody 20.lecia samorządu terytorialnego w Gminie Jasło.


Przy tak okrągłej rocznicy odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Jasło, podczas której wręczono medale Honorowym Obywatelom Gminy Jasło. W tym szanownym gronie znaleźli się:
  • Ks. Prałat WACŁAW RYBKA - proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szebniach. Będąc Proboszczem Parafii Szebnie wybudował w latach 1995 - 2004 nowy kościół, a wcześniej plebanię. W 2001 roku objął społecznie funkcję Gminnego Kapelana OSP w Gminie Jasło.  • Gen.dyw. FRYDERYK CZEKAJ - dowódca wojskowy. Przez okres całej swojej służby utożsamia się z miejscem pochodzenia matki, wspierając każdą inicjatywę mieszkańców Warzyc i gminy Jasło. Za pośrednictwem generała w szybkim czasie uzyskana została zgoda na podłączenie kanalizacji sanitarnej Warzyc do miejskiej oczyszczalni ścieków w Jaśle.  • BOGDAN RZOŃCA - polityk, samorządowiec, obecnie Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Był inicjatorem wniesienia wniosku za pośrednictwem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do Funduszu PHARE budowy kanalizacji w mieście Jaśle, gminie Jasło i gminie Dębowiec, który uzyskał wsparcie finansowe na poziomie 75 %, co dla naszej gminy stanowiło dotację w kwocie 5 milionów złotych. Dzięki jego wsparciu powstała nowa droga wojewódzka przebiegająca przez Gminę Jasło i łącząca powiat jasielski z Rzeszowem. W obecnej kadencji za jego wstawiennictwem Gmina Jasło uzyskała szereg dotacji z funduszy unijnych.  • EDWARD GIERUT - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny JAFAR w Jaśle. Był pierwszą osobą, która w sposób jednoznaczny zadeklarowała wsparcie finansowe organizacji I Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Karpat, fundując I nagrodę pieniężną i do tej pory jest jej fundatorem. Bardzo zależy mu na rozwoju gminy, co podkreśla na forach i spotkaniach z przedsiębiorcami promując tym samym Gminę Jasło. Dba i stara się o jej rozwój a szczególnie rodzinnej miejscowości Osobnica, finansując wiele przedsięwzięć w szkołach, OSP i Parafii Osobnica.Kolejnym punktem uroczystości była konferencja poświęcona „20.leciu samorządu terytorialnego„. Wystąpili: Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl oraz Wójt Gminy Stanisław Pankiewicz.

Na zakończenie zabrał głos Stanisław Szpak - poprzedni Wójt Gminy Jasło

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności