Zawiadomienie

Dodano: 11.10.2010
A A A
W dniu 13 października 2010 r. (środa) o godz.15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jasło, która odbędzie się w dniu

13 października 2010 r (środa), o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy

w Jaśle ul. Słowackiego 4 z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Miastem Lipany – Słowacja.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP MG ZOZ w Jaśle.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości .

9. Sprawy różne

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner