Wspólpraca transgraniczna

Dodano: 14.10.2010
A A A
13 października 2010 r. Gmina Jasło podpisała porozumienie o współpracy z Miastem Lipany na Słowacji
13 października 2010 r. Gmina Jasło podpisała porozumienie o współpracy z Miastem Lipany na Słowacji poprzedzone Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr LXIV/436/2010.


Współpraca trasngraniczna polegać ma na:
  • wspólnym pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizacje wspólnych zadań,
  • wymianie doświadczeń w ramach realizacji zadań stawianych przed samorządami,
  • wymianie kulturalnej,
  • wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Jasło i Mesto Lipany .

W zeszłym roku zostało podpisane takie porozumienie z Obec Zborov na Słowacji a w najbliższym okresie wszystkie trzy samorządy wspólnie starać się będą o pozyskanie środków unijnych. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 Gmina Jasło zamierza wybudować w miejscowości Osobnica centrum kultury, w Lipanach zostanie rozbudowana szkoła artystyczna a plany Zborova dotyczą zabytkowego kościoła.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner