Zawiadomienie

Dodano: 04.11.2010
A A A
W dniu 10 listopada 2010 r. (środa) o godz.15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle
ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jasło, która odbędzie się w dniu

10 listopada 2010 r (środa), o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy

w Jaśle ul. Słowackiego 4 z następującym porządkiem obrad:

 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2010.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego.

6. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyznania  dotacji przedmiotowych  do  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzenia  ścieków  na  rok 2010.

7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyznania  dotacji  przedmiotowej  dla  Gminnego  Zakładu  Komunalnego  w  Jaśle  z  tytułu  dopłat różnicy  cen  odpadów  komunalnych  w  2010  roku.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  przedmiotowych  do zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  na  rok  2011.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Taryfy  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  rok  2011.

10. Informacja  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych.

11. Sprawy różne.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie.Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Wojciech Piękoś
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner