Dzień Patrona w Zespole Szkół w Osobnicy

Dodano: 02.11.2010
A A A
19 października 2010r., w przeddzień liturgicznego święta Jana Kantego, obchodzono uroczyście w Zespole Szkół Dzień Patrona.
    19  października 2010r., w przeddzień liturgicznego święta Jana Kantego, obchodzono  uroczyście w Zespole Szkół  Dzień Patrona. Ten właśnie święty, będący patronem wykładowców, wychowawców, uczącej się młodzieży oraz Szkoły Podstawowej nr 1, a w przyszłości być może całego Zespołu Szkół, zgromadził na uroczystościach ku jego czci całą społeczność szkolną wraz z zaproszonymi gośćmi.Obchody święta patrona rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez  dekanalnego duszpasterza nauczycieli ks. Jana Gerlaka i ks. proboszcza Czesława Szewczyka, w której polecano świętemu patronowi uczniów, nauczycieli  oraz zmarłych pedagogów. Po jej zakończeniu wszyscy udali się na szkolną salę gimnastyczną, gdzie pani dyrektor Lidia Dubiel powitała wszystkich, szczególnie zaś gości, wśród których znaleźli się: Wicekurator Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie Antoni Wydro, Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wincenty Ochwat z Radnymi: Zofią Lazar i Marianem Gawronem, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Elżbieta Ochwat,  sołtys Jerzy Przybyła, wiceprezes firmy Metalnaft Jan  Burda oraz przedstawicielki  byłej i obecnej Rady Rodziców.


Po słowach powitania uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym przypomnieli, co to jest patron,  a także przybliżyli sylwetkę Jana Kantego za pomocą scenek, tańca, recytacji i śpiewu. Za trud włożony w przygotowanie występu zostali obdarowani przez pana Jana Burdę słodyczami. Po części artystycznej głos zabrał pan wicekurator Antoni Wydro, który przekazał naszej szkole oryginalny album (z płytami CD-audio)  pt. „Pieśń ojczysta” zawierający najpiękniejsze pieśni patriotyczne od czasów najdawniejszych do współczesności.  Następnie głos zabrał pan wójt Stanisław Pankiewicz oraz pan Jerzy Przybyła. Wszyscy występujący zwracali uwagę jak pięknego mamy patrona i pomimo, że żył wiele lat temu powinniśmy  w dzisiejszych trudnych czasach czerpać wzory z jego dobroci, pracowitości   i mądrości. Na koniec pani dyrektor Lidia Dubiel odczytała list od nieobecnego na uroczystości wicemarszałka  województwa podkarpackiego Bogdana Rzońcy, który - dziękując za zaproszenie  - także zwrócił uwagę  na  wyjątkowe cechy św. Jana Kantego, będącego wzorem człowieka, chrześcijanina i patrioty.

Piękne przeżycia związane z obchodami Dnia Patrona, w tym dostarczone przez występujących uczniów  przygotowanych pod kierunkiem Beaty Majsterkiewicz oraz  Grzegorza Łąckiego, Agaty Rolek i Edyty Godfryd, powinny zaowocować w życiu codziennym wszystkich uczestników uroczystości.
                                                      

Danuta Ryznar


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności