Zespół Szkół w Trzcinicy realizuje projekt unijny

Dodano: 15.11.2010
A A A
Z początkiem nowego roku szkolnego 2010/2011 uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy ponownie rozpoczęli realizację zajęć realizowanych w ramach projektu pt: „ Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”.
Z początkiem nowego roku szkolnego 2010/2011 uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy ponownie rozpoczęli realizację  zajęć  realizowanych w ramach projektu  pt: „ Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”.

Tak jak w poprzednim roku, na wstępie dokonano niezbędnej rekrutacji  i zakwalifikowano uczniów do odpowiednich zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, sportowych i artystycznych. Od września dzieci biorą udział w zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języków obcych, fizyki, chemii, kółka informatycznego oraz warsztatach z wykorzystaniem ICM, warsztatach artystycznych: wokalno-muzycznych, teatralnych, tanecznych i plastyczno-technicznych.

W roku ubiegłym podejmowane działania zaowocowały uczestnictwem dzieci  i młodzieży w wyjazdach do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, na lodowisko przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle, czy w wycieczce do Krakowa. Z powodu czerwcowej powodzi, która uniemożliwiła wyjazd uczniów na krytą pływalnię w Jaśle, w miesiącu październiku 2010 r.  dwukrotnie korzystali oni  z tych zajęć.

W tym roku szkolnym zaplanowano dodatkowe atrakcje -   uczniowie szkoły podstawowej będą mieli możliwość zwiedzić miejscowość Zator, w której to mieści się największy w     ff fv   877 Polsce park ruchomych dinozaurów. Na terenie obiektu odbywają się również zajęcia muzealne, plastyczne, wyświetlane są prezentacje multimedialne.

Zajęcia projektowe cieszą się ogromną popularnością. Uczniowie, zarówno szkoły podstawowej  jak i gimnazjum, licznie w nich uczestniczą, a rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań, pasji, wyzwalanie twórczych aspiracji, co stanowi główne założenie programu, wielokrotnie pojawia się w trakcie prowadzonych zajęć.     

Zespół Szkół w TrzcinicyCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności