Czas na aktywność w gminie Jasło

Dodano: 21.12.2010
A A A
Spotkanie na zakończenie projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle z dniem 31.12.2010 r. kończy realizację projektu pt.”Czas na aktywność w gminie Jasło”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany był do 24 bezrobotnych kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zameldowanych na terenie gminy Jasło.
Na spotkanie podsumowujące projekt oprócz uczestniczek, przedstawicieli  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędu gminy przybyli także Radni Gminy Jasło oraz Krzysztof Głąb prezes zarządu Firmy Innovo - realizatora szkoleń. Uczestniczki otrzymały certyfikaty z ukończenia kursów objętych projektem oraz upominki tematycznie związane ze szkoleniami.

Panie uzupełniły kompetencje w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz kompetencje podstawowe dnia codziennego. Uczestniczki podniosły również swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, florystyki i cateringu z obsługą przyjęć.
Oferowane formy wsparcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a refleksje jakimi dzielili się uczestnicy Projektu po zakończeniu kursów świadczą o tym, ze nie tylko warto było realizować Projekt w 2010 roku ale wskazana jest kontynuacja działań w latach następnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle złożył już wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji Projektu w 2011 roku.


GOPS Jasło


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności