Czas na aktywność w gminie Jasło

Dodano: 23.02.2011
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w 2011 roku realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinasowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 realizuje  projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło”.

Działania w projekcie skierowane są do osób:

- zameldowanych i mieszkających na terenie Gminy Jasło,
- bezrobotnych,
- korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
- posiadających wykształcenie co najmniej podstawowe,
- będących w wieku aktywności zawodowej.

W/w Ośrodek proponuje bezpłatne uczestnictwo w 3 kursach zawodowych do wyboru tj. sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, florystyki z obsługą kas fiskalnych, kucharza. Ponadto zorganizowano kurs cateringu z obsługą przyjęć, który będzie dostępny dla wszystkich  uczestników (beneficjentów) projektu. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji życiowych (podstawowych), społecznych oraz uczestnictwa w grupach wsparcia.

R. Wachel
GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności