Budżet Gminy Jasło na 2011 r. uchwalony

Dodano: 25.02.2011
A A A
V Sesja Rady Gminy Jasło odbyła się 24 lutego 2011 r. a głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2011 r.

V Sesja Rady Gminy Jasło odbyła się 24 lutego 2011 r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2011 r. Radni uchwalili budżet stosunkiem głosów 13 za przy 1 wstrzymującym się.
Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące m.in.:
  •  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło  na  lata 2011 -2019  
  •  „Programu współpracy Gminy Jasło  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami     prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
  •  przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu w ramach działania 9.5, Priorytet IX  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  •  przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy oraz w Warzycach na prace konserwatorskieCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner