Innowacyjny projekt w trzech szkołach z terenu Gminy Jasło

Dodano: 31.03.2011
A A A
W Zespole Szkół w Warzycach odbyło się spotkanie w związku z realizacją projektu pod nazwą Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych
W związku z realizacją projektu pod nazwą Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych 30.03.2011 roku w Zespole Szkół w Warzycach odbyło się spotkanie. Wzięli w nim udział  wójtowie lub wice wójtowie  gmin Jasło, Jedlicze, Skołyszyn oraz Tarnowiec, dyrektorzy Zespołów Szkół w Warzycach, Święcanach, Jaszczwi, Osobnicy,  Szebniach oraz Tarnowcu, a także Zespół Zarządzający  projektem.


Jednym z głównych celów spotkania było podpisanie umów partnerskich z gminami biorącymi udział w projekcie. Ponadto kierownik projektu  Beata Kraus omówiła etapy realizacji projektu oraz przedstawiła elementy produktu finalnego oraz strategię wdrażania projektu innowacyjnego. Strategia ta kończąca I etap realizacji projektu trwający od lipca 2010 roku do stycznia 2011 roku została pozytywnie oceniona przez niezależnego eksperta powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz jednogłośnie zaakceptowana przez Krajową Sieć Tematyczną.


Pozytywna ocena strategii umożliwiła realizację II etapu projektu – testowanie produktu finalnego, który trwać będzie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku. W tym czasie realizowane będą na terenie szkół projekty edukacyjne, organizowane będą zajęcia laboratoryjne  na uczelni wyższej oraz  obozy naukowe w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zwieńczeniem tego etapu będzie konkurs „Od pomysłu do patentu”. Innowacyjnością będą również prowadzone konsultacje na platformie e-learningowej, zainstalowanej na terenie każdej ze szkół, pomiędzy pracownikami naukowymi, nauczycielami oraz uczniami na temat realizowanych projektów.

B. Kraus


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner