Zawiadomienie

Dodano: 26.04.2011
A A A
W dniu 28 kwietnia 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
      

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia  2011 r. (czwartek) o godz. 14.00
w  świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło,
z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2011.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło

8. Podjęcie  uchwały  w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasło

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

12. Sprawy różne

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.  

15. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności