Informacja

Dodano: 15.06.2011
A A A
Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2012 -2015
Informacja
o wyborze ławników sądowych na kadencję 2012 -2015
 
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie  ustaliło, iż Rada Gminy Jasło dokona wyboru :
  • 4 ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle
  • 3 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • 3 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.


treść informacji pobierz

karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego  pobierz


Więcej informacji na stronie www.ms.gov.pl


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner