Z ostatniej chwili

Dodano: 15.06.2011
A A A
W dniu 14 czerwca 2011r. w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle Wójt Gminy zwołał pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle.
W dniu 14 czerwca 2011r. w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle Wójt Gminy zwołał pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle. Zespół liczy 8 osób, są to przedstawiciele GOPS w Jaśle, Sądu Rejonowego i Komendy Powiatowej Policji  w Jaśle, SPMG ZOZ  w Jaśle, Zespołu Szkół w Osobnicy oraz Urzędu Gminy Jasło.Zgodnie  z art.9b ust.2  ustawy „Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” a w szczególności:
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,
  • inicjowanie  interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W trakcie posiedzenia Zespołu zgodnie z zapisem Uchwały Rady Gminy Jasło został wybrany  przewodniczący  Zespołu - Pani Romana Wachel  – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.  Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności