Zawiadomienie

Dodano: 27.06.2011
A A A
W dniu 30 czerwca 2011 r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca  2011 r. (czwartek) o godz. 13.00
w  świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło
, z następującym porządkiem obrad:  

 


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta            Gminy Jasło  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.

b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r. i sprawozdania finansowego Gminy Jasło za 2010 r.

c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu w 2010 r.

d) dyskusja

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu   wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.

a) zapoznanie z opinią  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za rok 2010,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2010 rok,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło  z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r

6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2011.

7. Sprawy różne.

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne wnioski i zapytania..

10. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności