Czas na aktywność w gminie Jasło

Dodano: 04.07.2011
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje szkolenia w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jasło”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje w roku 2011 projekt „Czas na aktywność w Gminie Jasło”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1. W projekcie bierze udział 21 osób z terenu naszej gminy.

Do chwili obecnej Uczestnicy Projektu brali udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych. W ramach tego szkolenia w maju br. Uczestnicy poznawali techniki komunikacji interpersonalnej, asertywności, umiejętności społecznej, aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji.


W czerwcu odbyło się 3 dniowe szkolenie - Trening Kompetencji Życiowych (Podstawowych). Było to szkolenie wyjazdowe w miejscowości Bóbrka k. Soliny, na którym Panie oprócz zaplanowanych zajęć dydaktycznych miały czas na rekreacje i aktywny wypoczynek.

R. Wachel
GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności