Zawiadomienie

Dodano: 06.07.2011
A A A
W dniu 8 lipca 2011 r. (piątek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło


Zawiadamiam, że w dniu 8 lipca  2011 r. (piątek) o godz. 12.00
w  świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło, z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2011.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości      położonej we wsi Osobnica stanowiącej własność gminy Jasło.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Jareniówka  stanowiącej własność Gminy Jasło.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

13. Sprawy różne.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności