Trzcinica stolicą folkloru Karpat

Dodano: 11.07.2011
A A A
Kapela MUZYKA LIPNICKA WOLORZE z Lipnicy Wielkiej zdobyła statuetkę „Karpackiego Grajka”, główną nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Karpat, który już po raz ósmy odbył się w Trzcinicy. W przeglądzie wzięło udział 14 kapel z Polski, Słowacji, Czech i Rumunii.


Kapela MUZYKA LIPNICKA WOLORZE z Lipnicy Wielkiej zdobyła statuetkę „Karpackiego Grajka”, główną nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Karpat, który już po raz ósmy odbył się w Trzcinicy. W przeglądzie wzięło udział 14 kapel z Polski, Słowacji, Czech i Rumunii.
Festiwal odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 Celem odbywającego się, co roku w Trzcinicy Międzynarodowego Festiwal Folkloru Karpat jest zachowywanie i podtrzymywanie tradycji krajów karpackich oraz przełamywanie stereotypów o kulturze, tradycji, sztuce i muzyce ludowej, nieraz traktowanej jako coś archaicznego.

- Chcemy pokazać, że szeroko pojęta kultura ludowa krajów karpackich stanowi żywe korzenie Europy, a ich pielęgnowanie jest naszym obowiązkiem, bo świadczy o świadomości kulturowej narodu – powiedział w przemówieniu otwierającym Festiwal Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.


W przeglądzie kapel ludowych wzięło udział 14 zespołów z Polski, Słowacji, Czech i Rumuni, które walczyły o statuetkę „Karpackiego Grajka”, główną nagrodę Festiwalu. Kapele oceniało profesjonalne jury w składzie: Aleksandra Szurmiak - Bogucka – etnomuzykolog, Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog, Tadeusz Łopatkiewicz – etnograf, Jerzy Dynia – etnomuzykolog i Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta.

Z roku na rok w kapelach i zespołach ludowych obok dojrzałych muzyków gra coraz więcej młodych pasjonatów.

- To dowód, że muzyka ludowa żyje i rozwija się w młodym pokoleniu. Wierzę, że ta muzyka będzie dla wielu młodych ludzi przyczynkiem do świadomego poznawania bogactwa kultur z różnych stron świata – podkreślił wójt gminy Jasło.
Komisja po wysłuchaniu kapel oceniła repertuar, wykonawstwo zgodne z tradycją swoich regionów oraz strój ludowy i ogólny wyraz artystyczny i postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Nagrodę główną - statuetkę Karpackiego Grajka i 1000 zł ufundowane przez Dyrektora Naczelnego Edwarda Gieruta - Fabryka Armatur JAFAR z Jasła - otrzymała kapela MUZYKA LIPNICKA WOLORZE z Lipnicy Wielkiej

  • Nagrodę drugą - w wysokości 700 zł - ufundowaną przez Tadeusza Gorgosza - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TAGORMET - otrzymała kapela MUZYKA ZE SPISZA z Łapsz Niżnych

  • Trzecią nagrodę - w wysokości 500 zł - ufundowaną przez Prezesa Zarządu DyrekTora Naczelnego Zbigniewa Myśliwca - firma TRANSWIERT z Jasła - otrzymała kapela LUDOVA HUDBA RASLAVICE ze Słowacji

  • Trzecią nagrodę - 500 zł i statuetkę - ufundowaną przez Prezesa Stanisława Wójcika -   Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw VORTUMNUS - otrzymała kapela MŁODA HARTA z Harty
      
  •  Trzecią nagrodę - w wysokości 500 zł ufundowaną przez Stanisława Jareckiego - firma   JARKOMET z Trzcinicy - otrzymała kapela CIUPAGA z Łącka

  • Trzecią nagrodę - w wysokości 500 zł - ufundowaną przez Prezesa Zarządu Dyrektora   Naczelnego Zbigniewa Myśliwca - firma TRANSWIERT z Jasła - otrzymała kapela LASKOWIOKI z Laskowej

Komisja przyznała 8 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych:

1.    Radiomagnetofon LG ufundowany przez Termo - Tech Tadeusz i Wacław Pilut otrzymała kapela ŁUŹNIOKI z Łużnej
2.    Lampę ufundowaną przez firmę Euroinstal Stanisław Bolek otrzymała kapela
LISZNIANIE z Lisznej
3.    Wieżę Philips zakupioną w ramach projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, realizowanego przez GOK w Jaśle otrzymała kapela BIAŁOPOTOCANIE z Białego Potoku
4.    Wieżę Philips zakupioną w ramach projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, realizowanego przez GOK w Jaśle otrzymała kapela CIBLES z Rumunii
5.    Wieżę Sony zakupioną w ramach projektu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, realizowanego przez GOK w Jaśle otrzymała kapela BRATIA JENDRICHOVSKI ze Słowacji
6.    Nagrodę finansową w wysokości 300 zł ufundowaną przez Prezes Władysławę Kosińską— Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolniczej i Handlu ROLWOD w Skołyszynie - otrzymała kapela KAMRATY z Sanoka
7.    Radiomagnetofon Philips ufundowany przez Dyrektora Jana Liszkę - Karpacka Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Jaśle - otrzymała kapela RYMANOWIANIE z Rymanowa
8.    Nagrodę finansową w wysokości 200 zł ufundowaną przez Państwa Alicję i Zdzisława Maciochów - Zakład Produkcyjno-Usługowy ALIMA w Jaśle otrzymała kapela PRZYSIETCZANIE z Przysietnicy

Wójt Gminy Jasło ufundował nagrodę specjalną - NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI - w wysokości 500 zł, którą otrzymała grupa taneczna POGÓRZANIE przy kapeli TRZCINICOKI

Ponadto zostały wręczone nagrody sponsorskie dla kapel zagranicznych:

- Nagroda finansowa w wysokości 500 zł ufundowana przez Pana  Czesława  Fiałkiewicza Firma ELEKT dla kapeli CIBLES z Rumunii

- Nagroda finansowa w wysokości 500 zł ufundowana przez Pana  Bogusława Majewskiego Firma MAJEWSKI   dla kapeli Bratia Jendrichovski ze Słowacji

- Nagroda finansowa w wysokości 500 zł ufundowana przez Pana  Józefa Kaczora Firma PROMONT dla kapeli Ludova Hudba Raslavice ze Słowacji

Poza konkursem na deskach sceny w Trzcinicy wystąpiła kapela ludowa Trzcinicoki, która w ubiegłym roku otrzymała nagrodę im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla Kultury Ludowej 2010.” Jest to najwyższy laur uznania dla twórców ludowych przyznawany przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Gościnnie wystąpiła też kapela „Siedliszczanie znad Wieprza”, pochodząca z okolic rodzinnego miasta Kazimierza Mazurczaka, pochowanego w Trzcinicy żołnierza Wojska Polskiego, który zginął we wrześniu 1939 roku samotnie powstrzymując natarcie niemieckich oddziałów osłaniając wycofujących się żołnierzy 1 Pułku Karpaty, broniąc miasta Jasła.

VIII Festiwalowi Folkloru Karpat  towarzyszyły targi rzemiosła artystycznego, zaprezentowali się lokalni twórcy. Posmakować można było również lokalnych miodów, owoców z miejscowych sadów oraz tradycyjnego chłopskiego jadła.

Organizatorami Festiwalu były: Gmina Jasło, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy, Zespół Szkół w Trzcinicy oraz sołectwo Trzcinica.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności