Przedsiębiorco ! ! !

Dodano: 26.07.2011
A A A
Informuję, iż 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG jest prowadzone w systemie teleinformacyjnym przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.ceidg.gov.pl). 
Dotychczasowy organ ewidencyjny – Wójt Gminy Jasło zobowiązany jest do przeniesienia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia br. aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG.

Informuję, iż 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG jest prowadzone w systemie teleinformacyjnym przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.ceidg.gov.pl). 

Dotychczasowy organ ewidencyjny – Wójt Gminy Jasło zobowiązany jest do przeniesienia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia br. aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG. 

W związku z powyższym, apeluję do Przedsiębiorców o aktualizację wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Aktualizacja dotyczy wpisów, które nie zawierają:

·      numeru ewidencyjnego PESEL,

·      numeru identyfikacyjnego NIP,

·      aktualnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

·      aktualnego miejsca zamieszkania,

·     oznaczenia przedsiębiorcy - imię i nazwisko i ewentualna nazwa,

·  określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007 – 5 znakowy).

W obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualnego wpisu.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej w terminie 14 dni od ich powstania.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub likwidację działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie zgłosili tego faktu w ewidencji działalności gospodarczej nadal będą w niej figurowali jako osoby prowadzące działalność. Wpisy te zostaną przekazane do CEIDG, jako aktualne, a nie jako zawieszone lub wykreślone.

Takim osobom proponuję, sprawdzenie, czy nadal figurują w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez tutejszy Urząd.

Jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny! Zgłoś się jak najszybciej do Urzędu Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, pokój 107, w godz.:

  • 7:30 – 15:30 poniedziałek, wtorek, czwartek,

  • 7:30 – 17:00 środa,

  • 7:30 – 14:00 piątek

    lub telefonicznie 13 443 66 62.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności