Zawiadomienie

Dodano: 01.08.2011
A A A
W dniu 4 sierpnia 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia  2011 r. (czwartek) o godz. 14.00
w  świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się
Sesja Rady Gminy Jasło, z następującym porządkiem obrad: 

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2011.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Samborską Rejonową Radą w Samborze - Ukraina.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jasło z Miastem Sambor – Ukraina.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach za I półrocze 2011 r.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy za I półrocze 2011 r.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2011 r.   

12. Sprawy różne.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.                    

15. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef DziedzicCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności