Informacja dotycząca usuwania azbestu

Dodano: 29.08.2011
A A A
Osoby zainteresowane zrefundowaniem kosztów transportu i utylizacji odpadów azbestowych pochodzących z wymiany pokrycia dachowego powinny zgłosić się w Urzędzie Gminy Jasło w celu złożenia wniosku.
AGiOŚ.6230.6.2011                                                     Jasło dnia 24.08.2011r.

                      


I N F O R M A C J A


        Wójt Gminy Jasło informuję, że złożył wniosek o dotacje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest„.
    
        Zainteresowane  osoby  zrefundowaniem  kosztów  transportu i utylizacji odpadów azbestowych pochodzących z wymiany pokrycia  dachowego powinny zgłosić się w godzinach pracy urzędu do  pok 113, I piętro , w celu złożenia stosownego wniosku.
W/w wniosek dostępny jest u sołtysa jak również na stronie internetowej www.gminajaslo.pl.

pobierz wniosek

Powyższe zadanie będzie zrealizowane w miesiącu październiku br.
                                        
                                     Wójt Gminy Jasło
                                      
                                       Stanisław Pankiewicz


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności